Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, veřejná výzkumná instituce (VÚPSV) pokračuje (ve 2. čtvrtletí t.r. zahájené) v tvorbě nástrojů a postupné aplikaci prvků strategického řízení lidských zdrojů ve VÚPSV

18.12.2019 Strategické řízení lidských zdrojů ve VÚPSV, v. v. i. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, veřejná výzkumná instituce (dále jen VÚPSV), z rozhodnutí a příkazu ředitelky realizuje od června 2019 tvorbu nástrojů a postupně průběžně aplikuje jednotlivé prvky strategického řízení lidských zdrojů (dále jen ŘLZ) ve VÚPSV. V rámci strategického ŘLZ jsou hlavními tématy: Organizační uspořádání a systemizace […]

Výroční konference k 100. letům od založení Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i.

5.12.2019 Ve čtvrtek 5. prosince se v Hlavním sále Valdštejnského paláce, sídle Senátu ČR,  konala slavnostní konference k 100. výročí založení Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, jehož zřizovatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí. Tradice sociálně politického výzkumu se datuje od podzimu 1919, kdy se pod vedením tehdejšího ministra sociální péče JUDr. Lva Wintera, rozhodlo […]

Sčítání bezdomovců

3.12.2019 Rozhovor s výzkumnými pracovníky ústavu Kristýnou Janurovou, MA a Mgr. Petrem Holpuchem na téma sčítání bezdomovců, které ústav realizoval v rámci projektu Výzkum bezdomovecké populace v ČR s přihlédnutím k ekonomické aktivitě v závislosti na fázích životního cyklu si můžete přečíst na: https://a2larm.cz/2019/12/novy-vyzkum-ukazuje-kolik-je-v-cesku-lidi-bez-domova/

Pozvánka na workshop Dítě v rodičovském konfliktu

3.12.2019 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. Vás srdečně zve dne 12. 12. 2019 na workshop „Dítě v rodičovském konfliktu“, kde budou představeny dosavadní výsledky výzkumu realizovaného v rámci projektu „Dopady míry rodičovského konfliktu na dítě a role, jakou v nich hraje konkrétní forma porozvodového uspořádání péče (2019-2022)“. Více na informací včetně registrace lze nalézt […]

Jednání Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR v Jihlavě

18.11.2019 Na jednání krajské konference Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR v Jihlavě dne 15. listopadu 2019 vystoupil doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., který ve svém příspěvku „Dlouhodobá péče v ČR a v Evropě“ věnoval pozornost především důsledkům očekávaných demografických trendů na potřebu sociálních služeb v ČR. Upozornil přitom, že již v současné době je podle údajů Světové […]

Nová publikace VÚPSV

13.11.2019 Kuchařová, Věra – Höhne, Sylva – Nešporová, Olga – Paloncyová, Jana Rodiny se třemi a více dětmi / Families with three or more children Praha: VÚPSV, v. v. i., 2019. 149 s., lit., obr., tab. – ISBN 978-80-7416-344-9 Cílem publikace je zhodnotit dosavadní dostupná data a současně přinést nové poznatky o rodinách s více dětmi, kterých […]

Pozvánka na workshop Neúplné rodiny

13.11.2019 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. Vás srdečně zve dne 3. 12. 2019 na workshop „Neúplné rodiny“, kde budou představeny hlavní výsledky výzkumu realizovaného v rámci projektu „Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů (2018-2022)“. Více na informací včetně registrace lze nalézt v pozvánce.

Rozhovor s našimi výzkumníky Ing. Soňou Veverkovou a Ing. Petrem Pojerem pro portál ČSÚ a časopis Statistika a my

6.11.2019 Článek s názvem „Lidé očekávají od práce kromě mzdy i pocit seberealizace“ vychází z rozhovoru, který byl veden s našimi dvěma výzkumníky z týmu Sociální dialog a pracovní vztahy S. Veverkovou a P. Pojerem. Pokud vás toto téma zajímá, podívejte se zde: https://www.stoletistatistiky.cz/p-pojer-a-s-veverkova-lide-ocekavaji-od-prace-krome-mzdy-i-pocit-seberealizace/