Vystoupení Mgr. Olgy Nešporové, Ph.D. v České televizi

6.11.2019 „Smrt se nedá vytěsnit, jednou vás doběhne, říká etnoložka Nešporová“, která 2. 11. 2019 vystoupila v České televizi. Rozhovor v podobě článku, který následně poté vznikl, naleznete v přiloženém odkazu: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2955917-smrt-se-neda-vytesnit-jednou-vas-dobehne-rika-etnolozka-nesporova

Ohlasy na odborné působení zaměstnanců VÚPSV, v. v. i.

4.11.2019 Dne 24. 10. 2019 proběhla odborná konference s názvem Sociální práce v základních školách – inovace v péči o ohrožené dítě. Aktivně se do ní zapojila i Jana Havlíková, která hovořila o aktuálním stavu školské sociální práce v České republice. Více informací v článku na https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/na-konferenci-se-diskutovalo-o-socialni-praci-ve-skolach/

Nová publikace VÚPSV

23.10.2019 Havlíková, Jana Atraktivita oborů sociální práce pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol Praha: VÚPSV, v. v. i. – výzkumné centrum Brno, 2019. 166 s., lit., obr., tab., příl. – ISBN 978-80-7416-346-3 Mnohé obory nabízené ve studijních programech vyšších odborných a vysokých škol čelily v uplynulém desetiletí postupnému úbytku zájemců o studium. Toto se […]

Účast zástupců VÚPSV, v. v. i. na konferenci o předškolní péči

23.10.2019 Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a Zdravotnické zařízení MČ Praha 4 pořádají dne 21. listopadu 2019 konferenci s názvem Dejme rodinám šanci. Program je zaměřen na předškolní péči o děti. Jana Paloncyová a Sylva Höhne přednesou příspěvek na téma Mikrojesle v ČR a zahraničí. Více informací, včetně registrace lze nalézt zde: http://www.apsscr.cz/cz/konference-a-kongresy-a-seminare/planovane-konference-a-kongresy

VÝSLEDKY SČÍTÁNÍ OSOB BEZ DOMOVA V ČESKÉ REPUBLICE 2019

16.10.2019 Kategorie bez střechy a vybrané kategorie bez bytu podle Typologie ETHOS Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. zveřejnil výsledky celorepublikového sčítání osob bez domova, které bylo realizováno ve druhém dubnovém týdnu tohoto roku. Do sčítání se aktivně zapojilo 403 obcí a vybrané typy institucí (azylové domy, domy na půl cesty, věznice a […]

Pozvánka na diskusní setkání Rovné odměňování žen a mužů ve zkušenostech a názorech české veřejnosti (4. 11. 2019)

16.10.2019 Vážená paní, vážený pane, srdečně Vás zveme na diskusní setkání Rovné odměňování žen a mužů ve zkušenostech a názorech české veřejnosti 4. 11. 2019 od 13:00 hod v Evropském domě v Praze. Registrace předem nutná: registrační formulář   Těšíme se na setkání! Tým projektu 22 % K ROVNOSTI Sledujte nás na Facebooku a Twitteru

Nové publikace VÚPSV

3.10.2019 Vyhlídal, Jiří – Plasová, Blanka – Vondráčková, Lucie Účastníci rekvalifikačních kurzů v roce 2017 v Jihomoravském kraji (dotazníkové šetření) Praha: VÚPSV, v. v. i., 2019. 66 s., lit., obr., tab., příl. – ISBN 978-80-7416-340-1 Cílem projektu „Analýza rekvalifikací na ÚP ČR KrP Brno optikou rovných příležitostí mužů a žen prostřednictvím metody genderového rozpočtování“ je usnadnit zaměstnancům […]

K projektu „Odstraňování předsudků vůči strojírenským oborům při kariérovém rozhodování u dívek/žen“ byly přidány výstupy projektu – materiály pro kariérové poradce

26.9.2019 V rámci projektu „Odstraňování předsudků vůči strojírenským oborům při kariérovém rozhodování u dívek/žen“ (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_028/0006227) realizovaného za finanční podpory EU Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí ve spolupráci s partnery projektu – České vysoké učení technické v Praze, Svaz strojírenské technologie, zájmové sdružení – byly přidány výstupy projektu – materiály pro kariérové poradce. Odkaz na materiály (v […]

Účast na odborném workshopu v rámci projektu „Systém sociálně zdravotní péče o osoby 50+ s využitím inovativního komunitního modelu“

24.9.2019 Dne 24. září 2019 prezentoval Ladislav Průša na odborném workshopu, který byl realizován v rámci projektu „Systém sociálně zdravotní péče o osoby 50+ s využitím inovativního komunitního modelu“ v Praze, poznatky o situaci pečujících osob získaných v rámci realizovaného terénního šetření a některé poznatky týkající se efektivity a funkčnosti experimentálně v rámci projektu vzniklých center […]