Mezinárodní vědecká konference Ekonomické a sociální výzvy evropské ekonomiky v Čeladné

12.9.2019 Během prvního zářijového týdne se členové týmu Příjmové a mzdové politiky a Sociálních služeb zúčastnili mezinárodní vědecké konference, která navazuje na dlouholetou tradici konferencí pořádaných v Moravskoslezském kraji vztahujících se k tématům hospodářské a sociální politiky. Ladislav Průša zde představil příspěvek zaměřený na sociální služby nesoucí název: Social Services at a Historical Crossroads. Jana Godarová a Vlastimil […]

Účast na mezinárodní konferenci Veřejná ekonomika a správa

10.9.2019 Na mezinárodní konferenci Veřejná ekonomika a správa, kterou pořádá Ekonomická fakulta Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě, vystoupil dne 10. září v rámci plenárního zasedání s úvodním příspěvkem Ladislav Průša. Ve své příspěvku na téma „Sociální služby na historické křižovatce“ identifikoval hlavní výzvy, které stojí před naší společností v souvislosti s očekávanými změnami […]

Účast na odborném workshopu v rámci projektu „Systém sociálně zdravotní péče o osoby 50+ s využitím inovativního komunitního modelu“

10.9.2019 Dne 9. září 2019 prezentoval Ladislav Průša na odborném workshopu, který byl realizován v rámci projektu „Systém sociálně zdravotní péče o osoby 50+ s využitím inovativního komunitního modelu“ v Pardubicích, poznatky o situaci pečujících osob získaných v rámci realizovaného terénního šetření a některé poznatky týkající se efektivity a funkčnosti experimentálně v rámci projektu vzniklých center […]

Účast na konferenci Současnost a perspektiva sociální péče ve společnosti 21. století

6.9.2019 Na 13. ročníku konference Současnost a perspektiva sociální péče ve společnosti 21. století, která se uskutečnila ve dnech 4. – 6. 9. 2019 v Litomyšli, přednesli svoje příspěvky Ladislav Průša a Petr Víšek. Ladislav Průša vystoupil s příspěvkem na téma „Kdo o nás bude pečovat?“, ve svém příspěvku se pokusil rámcově kvantifikovat očekávaný nárůst potřeby kapacity […]

Článek Reprodukční plány mladých mužů v ČR zmíněn v tisku

28.8.2019 V příspěvku „Češi moc děti nechtějí. Není to ale v penězích“ od Jiřího Vavroně byl zmíněn odborný článek „Reprodukční plány mladých mužů v ČR“ autorek Renáty Kyzlinkové a Anny Šťastné zveřejněný v časopise Demografie. Více na Novinky.cz: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/cesi-moc-deti-nechteji-neni-to-ale-v-penezich-40292731

Jak se v Česku žije vícečetným rodinám?

27.8.2019 Od roku 2018 (až do roku 2022) řeší Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. projekt s názvem „Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů“. Ten se každý rok podrobně věnuje vybranému typu rodin, v roce 2018 jimi byly rekonstituované rodiny a vícedětné rodiny. Dílčí výsledky výzkumu rodin s více dětmi byly v souvislosti s návštěvou paní ministryně […]

Čínská delegace na půdě Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i.

23.8.2019 Pracovníci VÚPSV, v. v. i. přijali v pátek 23. 8. 2019 čínskou delegaci. Zástupce veřejné správy  provincie Zhejiang zajímal zejména systém vzdělávání v ČR s důrazem na technické školství​, ale byly diskutovány i otázky zaměstnanosti, sociálního zabezpečení a problematika mezd (průměrný výdělek, medián, minimální mzda).

Účast našich výzkumníků na prestižní mezinárodní konferenci Evropské sociologické asociace v Manchesteru

22.8.2019 Dne 22. 8. 2019 vystoupili pracovníci VÚPSV, v. v. i. na prestižní mezinárodní konferenci Evropské sociologické asociace v Manchesteru, aby prezentovali výsledky svého výzkumu. V sekci „Social inequalities and social exclusion in older age“ představili dosažené cíle Martin Holub a Anna Šťastná v příspěvku „Reallocation of Resources between Gender and Generations in Ageing Society“ a v sekci  […]

Další ohlasy na publikaci „Nové formy zaměstnávání v ČR“

21.8.2019 V polovině července 2019 byl v rámci tiskové konference představen jeden z výstupů projektu Industriální vztahy a jejich reakce na nové formy zaměstnávání – publikace Nové formy zaměstnávání v České republice. Ohlasy na publikaci V minulém týdnu (14. 8. 2019) vyšel v deníku Právo článek s názvem „Nové formy zaměstnávání mění trh práce“ a současně v aktuálním čísle (8/2019) časopisu Sondy revue: pro sebevědomé […]