Nová publikace VÚPSV

17.10.2018 Barvíková, Jana – Höhne, Sylva – Paloncyová, Jana – Svobodová, Kamila Mikrojesle: nová služba předškolní péče v průzkumu veřejného mínění Praha: VÚPSV, v. v. i., 2018. 137 s., lit., obr., tab. – ISBN 978-80-7416-326-5 Předkládaná publikace přináší hlavní výsledky průzkumu veřejného mínění, který se zaměřil na názory laické i odborné veřejnosti na novou službu předškolní péče […]

Nová publikace VÚPSV

3.10.2018 Bareš, Pavel Rodinná situace v práci institucí věnujících se penitenciární a postpenitenciární péči Praha: VÚPSV, v. v. i., 2018. 116 s., obr., příl. – ISBN 978-80-7416-324-1 Studie představuje výsledky výzkumného šetření, jehož cílem bylo zmapovat možnosti poskytování pomoci a podpory osobám ve výkonu trestu odnětí svobody (dále jen „VTOS“) a po VTOS při řešení problémů souvisejících […]

Nová publikace VÚPSV

25.7.2018 Höhne, Sylva – Šťastná, Anna Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 – 2017. Bulletin No 33  Praha: VÚPSV, v. v. i., 2018. 66 s., obr., tab. – ISBN 978-80-7416-325-8 Publikace vychází v roční periodicitě s ročními údaji v časové řadě počínaje zpravidla rokem 1990. Podává souhrnný přehled základních ekonomických ukazatelů (výroby, produktivity, […]

Nová publikace VÚPSV

27.6.2018 Mertl, Jiří – Bareš, Pavel Zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup zaměstnavatelů k těmto osobám Praha: VÚPSV, v. v. i., 2018. 42 s., lit. – ISBN 978-80-7416-323-4 Monografie seznamuje s výsledky výzkumu realizované v projektu „Dopady digitalizace práce na zaměstnanost, kolektivní vyjednávání a sociální zabezpečení zaměstnanců“. Vzhledem ke specifickému […]

Nová publikace VÚPSV

13.6.2018 Kuchařová, Věra – Barvíková, Jana – Janurová, Kristýna – Höhne, Sylva – Paloncyová, Jana – Svobodová, Kamila Rodiny ve střední fázi rodinného cyklu  Praha: VÚPSV, v. v. i., 2018. 144 s., lit., obr., tab. – ISBN 978-80-7416-314-2 Monografie byla finančně podpořena z institucionální podpory na rozvoj výzkumné organizace a vychází z projektů Rodiny ve střední fázi […]

Nová publikace VÚPSV

30.5.2018 Barvíková, Jana – Höhne, Sylva – Paloncyová, Jana – Svobodová, Kamila Průzkum veřejného mínění na vybudování tzv. mikrojeslí a umisťování dětí mladších tří let do takovéhoto zařízení služeb péče o děti: Souhrnná zpráva Praha: VÚPSV, v. v. i., 2018. 164 s., lit., obr., tab., příl. Monografie shrnuje hlavní zjištění z průzkumu veřejného mínění na vybudování […]

Nová publikace VÚPSV

30.5.2018 Barvíková, Jana – Paloncyová, Jana Tagesmutter/Tagesvater v Německu Praha: VÚPSV, v. v. i., 2018. 137 s., lit., tab., příl. Text shrnuje informace o podmínkách činnosti Tagesmutter/Tagesvater v Německu. Pozornost je věnována těmto oblastem: legislativa; povolení k výkonu činnosti; kvalifikační a další vzdělávání; pracovně-právní vztahy; věk a počet dětí v péči; hygienické/stavební podmínky; kontrola; způsob stravování […]