Čínská delegace na půdě Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i.

23.8.2019 Pracovníci VÚPSV, v. v. i. přijali v pátek 23. 8. 2019 čínskou delegaci. Zástupce veřejné správy  provincie Zhejiang zajímal zejména systém vzdělávání v ČR s důrazem na technické školství​, ale byly diskutovány i otázky zaměstnanosti, sociálního zabezpečení a problematika mezd (průměrný výdělek, medián, minimální mzda).

Účast našich výzkumníků na prestižní mezinárodní konferenci Evropské sociologické asociace v Manchesteru

22.8.2019 Dne 22. 8. 2019 vystoupili pracovníci VÚPSV, v. v. i. na prestižní mezinárodní konferenci Evropské sociologické asociace v Manchesteru, aby prezentovali výsledky svého výzkumu. V sekci „Social inequalities and social exclusion in older age“ představili dosažené cíle Martin Holub a Anna Šťastná v příspěvku „Reallocation of Resources between Gender and Generations in Ageing Society“ a v sekci  […]

Další ohlasy na publikaci „Nové formy zaměstnávání v ČR“

21.8.2019 V polovině července 2019 byl v rámci tiskové konference představen jeden z výstupů projektu Industriální vztahy a jejich reakce na nové formy zaměstnávání – publikace Nové formy zaměstnávání v České republice. Ohlasy na publikaci V minulém týdnu (14. 8. 2019) vyšel v deníku Právo článek s názvem „Nové formy zaměstnávání mění trh práce“ a současně v aktuálním čísle (8/2019) časopisu Sondy revue: pro sebevědomé […]

Software pro plánování pokrytí územních celků sociálními službami

12.8.2019 V rámci projektu „Nové přístupy k zajištění dostupnosti sociálních služeb na regionální úrovni“ byl zpracován software pro plánování pokrytí územních celků sociálními službami. Tato „kalkulačka“ přináší údaje o možných absolutních počtech osob, kterých se týkají vybrané kvantifikovatelné demografické a sociální situace, jevy či problémy, které odpovídají jediné řídící veličině – celkovému počtu obyvatel města nebo […]

Ohlasy na publikaci „Trh práce po krizi“

19.7.2019 Ohlasy na publikaci Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí „Trh práce po krizi „ (Kotíková, Vlach): https://www.denik.cz/ekonomika/nejsou-lidi-firmy-se-jen-kvuli-krizi-nepripravily-na-zmenu-tvrdi-analyza-20190716.html

Ohlasy na tiskovou konferenci „Nové formy zaměstnávání v ČR“

18.7.2019 Dne 17. 7. 2019 proběhla tisková konference k projektu Industriální vztahy a jejich reakce na nové formy zaměstnávání. Novinářům byly prezentovány výsledky projektu a také byli seznámeni s novými formami zaměstnávání a jejich rozšířením v České republice. Nejvíce ohlasů vzbudily závěry z výběrového šetření, které je první ucelenou „sondou“ do této problematiky v ČR. Ohlasy […]