Obsah čísla:

Editorial [1]

Stati a studie

Jiří Večerník: Přístupy k transformaci a sociální reforma v České republice [2]

Jana Vavrečková: Mezinárodní migrace odborníků a riziko odchodu českých lékařů do zahraničí [6]

Renata Kyzlinková, Kamila Svobodová: Práce z domova a její zásah do rodinného života [11]

Z Evropské unie

Vývoj na trzích práce nových členských zemí Evropské unie po roce 2000 [18]

Projekty podporované EU

Projekt „Cesta ke kvalitě“ s podporou Iniciativy Společenství EQUAL [21]

Statistiky a analýzy

Směrnice EU o pracovní době: stručná charakteristika vývoje a přetrvávajících problémů [23]

Poznatky z praxe

Otcovská (rodičovská) dovolená [25]

Mateřská centra – fenomén občanské společnosti [26]

Zajímavosti ze zahraničního tisku

Od závislosti na dávkách k zapojení do trhu práce [28]

Informační servis čtenářům

Monitoring cílových skupin na regionálním trhu práce [30]

Recenze: Sociální ekonomika v evropském kontextu [30]

Seminář o podpoře rodin s dětmi [31]

Novinky v knižním fondu ČICSO [32]

Z domácího tisku [32]

Ze zahraničního tisku [32]