Obsah čísla:

Editorial [1]

Stati a studie

Igor Tomeš: Jednotný výběr příspěvků na zdravotní a sociální pojištění a daně z příjmů obyvatelstva [2]

Michal Lapáček: Solidarita, ekvivalence a příjmová nerovnost v českém sociálním systému [6]

Jaromíra Kotíková: Problematika zaměstnanosti starších osob v kontextu českého trhu práce [14]

Z Evropské unie

Volný pohyb občanů EU a jejich rodinných příslušníků [18]

Projekty podporované EU

Jihočeský projekt vzdělávání o problematice dětí a mládeže [20]

Statistiky a analýzy

Žadatelé o azyl a možnosti jejich zaměstnávání [21]

Poznatky z praxe

Dopad reorganizace lékařské posudkové služby na vzdělávání posudkových lékařů [23]

Plánování sociálních služeb v Královéhradeckém kraji [25]

Nejčastější otázky týkající se volby čerpání rodičovského příspěvku [26]

Seminář na téma Gender v managementu [27]

Zajímavosti ze zahraničního tisku

Několik úvah nad současnými světovými trendy ve vývoji sociálního zabezpečení [28]

Informační servis čtenářům

Recenze: Trh práce [30]

Novinky v knižním fondu ČICSO [31]

Z domácího tisku [31]

Ze zahraničního tisku [32]