Obsah čísla:

Editorial [1]

Stati, studie, úvahy a analýzy

Daniela Bruthansová, Anna Červenková, Věra Jeřábková: Odpovědnost za škodu vzniklou klientovi v pobytových zařízeních sociálních služeb [2]

Markéta Nekolová: Numerická flexibilita na českém trhu práce [8]

Libor Musil, Kateřina Kubalčíková, Jana Havlíková, Olga Hubíková: Kvalita v sociálních službách: implementace nástroje řízení kvality na úrovni poskytovatelů sociálních služeb [14]

Z Evropské unie

Kalendář akcí MPSV pořádaných v rámci předsednictví ČR v Radě EU (CZ PRES) [19]

K aktuálnym otázkam dôchodkového systému v Slovenskej republike [20]

Statistiky a analýzy

K některým úpravám v systému dávek státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi účinným od 1. ledna 2009 [22]

Poznatky z praxe

Dopad reorganizace lékařské posudkové služby na vzdělávání posudkových lékařů [24]

Odlišnosti v kompetencích mužů a žen na řídících pozicích a jejich profesní a společenské ohodnocení [26]

Zajímavosti ze zahraničního tisku

Budou reálné mzdy v roce 2009 klesat? [28]

Informační servis čtenářům

Recenze: Britské pracovní právo z různých úhlů pohledu [29]

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálním začleňování [31]

Novinky v knižním fondu ČICSO [32]

Z domácího tisku [32]

Ze zahraničního tisku [32]