Obsah čísla:

Editorial [1]

Stati, studie, úvahy a analýzy

Lucie Cviklová: Zkušenosti České republiky s diskriminací z důvodu rasy v evropských souvislostech jako východisko zlepšení současného stavu [2]

Markéta Horáková: Důvody a možnosti hodnocení výcvikových a vzdělávacích programů a jejich účinků pro nízkokvalifikované osoby: návrh komplexního hodnotícího postupu [8]

Z Evropské unie

K některým aspektům švédské politiky zaměstnanosti [16]

Statistiky a analýzy

Zdravotně sociální služby pro dětskou populaci [18]

Poznatky z praxe

Návykové látky jako součást pouliční subkultury [22]

Sociální partneři a rasová diskriminace na trhu práce [25]

Zajímavosti ze zahraničního tisku

K významu vzdělávání v období ekonomického poklesu [28]

Informační servis čtenářům

Sociální Evropa – problémy a perspektivy [29]

Recenze: Aktuální trendy ve vývoji rodiny [29]

Vize proporcí základních principů v sociálních systémech [30]

Novinky v knižním fondu [31]

Z domácího tisku [31]

Ze zahraničního tisku [32]