Obsah čísla:

Editorial [1]

Stati, studie, úvahy a analýzy

Markéta Horáková: Empirické zhodnocení významu lidského kapitálu v době ekonomické recese [2]

Oleksandr Stupnytskyy: Hodnocení vzdělávacích programů pro nezaměstnané [13]

Z Evropské unie

Ke změnám v důchodových systémech evropských zemí [18]

Polemiky

Srovnání čistého průběžného systému financování starobních důchodů s kombinací tohoto systému s vyvedením části zdrojů ( OPT OUT) na skutečných datech let 1990–2009 [19]

Poznatky z praxe

Vzorce a hodnoty dobrovolnictví v sociálních a zdravotních službách [24]

Informační servis čtenářům

Projekt Czechkid podporuje multikulturní výchovu [30]

Recenze: Sociální politika z hlediska teorie i praxe [30]

Publikace o různých aspektech migrace v ČR [31]

Novinky v knižním fondu [31]

Z domácího tisku [31]

Ze zahraničního tisku [32]