Obsah čísla:

Editorial [1]

Stati, studie, úvahy a analýzy

Věra Kuchařová: Harmonizace rodiny a zaměstnání z hlediska národních a genderových rozdílů v ČR a SR – možnosti z pohledu rodičů malých dětí [2]

Zdeňka Musilová: Zaměstnanecká penzijní schémata jako forma zabezpečení na stáří [7]

Josef Horňáček, Vlasta Janská: Sociální konstrukce zaměstnávání osob s psychiatrickou diagnózou [14]

Z Evropské unie

Vybrané aspekty sociálnoprávnej ochrany detí v Slovenskej republike [21]

Statistiky a analýzy

Analýza penzijního připojištění se státním příspěvkem: současnost a budoucnost [25]

Informační servis čtenářům

Karta sociálních systémů jako prostředek změn ve využívání sociálních služeb [29]

Recenze: Různé aspekty sociálních reforem v zemích střední Evropy [30]

Novinky v knižním fondu [31]

Z domácího tisku [32]

Ze zahraničního tisku [32]