Obsah čísla:

Editorial [1]

Stati, studie, úvahy a analýzy

Markéta Horáková: Přínosy rekvalifikačních programů pro začleňování skupin ohrožených nezaměstnaností na český trh práce [2]

Dana Moree: Inkluze jako lakmusový papírek českého vzdělávacího systému [16]

Polemiky

Ekonomika sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením [21]

Z Evropské unie

Občanství Evropské unie z pohledu práva EU [26]

Poznatky z praxe

Bezprizorní děti – fenomén moderního Ruska [26]

Informační servis čtenářům

Novinky v knižním fondu [31]

Z domácího tisku [31]

Ze zahraničního tisku [32]