Obsah čísla:

Editorial [1]

Recenzované stati, studie, úvahy a analýzy

Milan Fico: Predčasné ukončovanie náhradnej rodinnej starostlivosti v Slovenskej republike [2]

Jana Barvíková: Faktory selhávání pěstounské péče v České republice v pozadí nedávných legislativních změn [10]

Petra Formánková, Jitka Vacková: Vybrané aspekty rozvoje pečovatelské služby v České republice [18]

Z Evropské unie

Reformy veřejných služeb zaměstnanosti ve vybraných evropských zemích [23]

Statistiky a analýzy

Inspekce kvality poskytování sociálních služeb v České republice v období 2012−2014 [26]

Poznatky z praxe

Aktivizační programy pro uchazeče o zaměstnání z prostředí sociálně vyloučených lokalit. Poznatky z praxe Agentury pro sociální začleňování [28]

Informační servis čtenářům

Recenze: Jak pomáhat rodinám [31]

Novinky v knižním fondu [31]

Z domácího tisku [32]

Ze zahraničního tisku [32]