Obsah čísla:

Editorial [1]

Recenzované stati, studie, úvahy a analýzy

Marie Dohnalová, Gabriela Korimová: Sociální ekonomika a sociální podnikání v České republice [2]

Gabriela Korimová, Marie Dohnalová: Sociálna ekonomika a sociálne podnikanie na Slovensku [6]

Pavel Bareš, Ladislav Průša: Dostupnost služeb sociální péče ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností v Jihočeském kraji [11]

Projekty podporované EU

Projekty Fondu dalšího vzdělávání [18]

Statistiky a analýzy

Pohyblivé – flexibilní formy odměňování v letech 2009−2014 [20]

Poznatky z praxe

Anketa „Ústavní péče o ohrožené děti“ [22]

Informační servis čtenářům

Možnosti využití otevřených dat ČSSZ [26]

Podpora připravenosti obcí na demografické změny [28]

Konference RELIK 2015 [29]

Novinky v knižním fondu [31]

Z domácího tisku [32]

Ze zahraničního tisku [32]