Obsah čísla:

Editorial [1]

Recenzované stati, studie, úvahy a analýzy

Pavel Horák: Zhodnocení reformy systému veřejných služeb zaměstnanosti z perspektivy změn ve způsobu jeho řízení a správy [2]

Lenka Říhová: Možnosti využití vybraných metod hodnocení prací pro aplikaci ve veřejných službách a u státních zaměstnanců [20]

Informační servis čtenářům

Deset let se Sdílením z Telče [26]

Situace v léčebnách dlouhodobě nemocných (Zpravodaj veřejné ochránkyně práv) [27]

Recenze knihy: Ženy-podnikatelky v minulosti a současnosti [31]

Novinky z knižního fondu [32]

Z domácího tisku [32]

Ze zahraničního tisku [32]