Obsah čísla:

Editorial [1]

Recenzované stati, studie, úvahy a analýzy

Petr Vojtíšek: Analýza potřeb pokrytí území sociálními službami [2]

Lenka Říhová, Michal Blahout: Daň z podnikání jako nástroj omezení pohybu OSVČ v oblasti stínové ekonomiky [8]

Poznatky z praxe

100 let ve službách republiky – péče o válečné veterány v ČR [13]

Možnosti zaměstnávání znevýhodněných osob v sektoru služeb [17]

Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2019 [20]

Informační servis čtenářům

Mezinárodní konference „Nejlepší praxe v podpoře pečujících a seniorů“ [22]

Sociální soudržnost a blahobyt v Evropě (Eurofound) [25]

Z domácího tisku [32]

Ze zahraničního tisku [32]