Obsah čísla:

Editorial [1]

Recenzované články

Jaroslav Vostatek: Český důchodový (ne)systém vyžaduje zásadní reformu [2]

Jiří Vopátek: Mikroekonomický dopad zrušené důchodové reformy v ČR z pohledu roku 2019 [10]

Martin Potůček − Radovan Svoboda: Analýza vývoje legislativního rámce podpory návratu lidí bez domova do bydlení [18]

Z Evropské unie

Daniela Ivanová: Rozdiely vo vnímaní dôsledkov vstupu Slovenska do Európskej únie na zamestnanosť medzi odborníkmi a laickou verejnosťou [25]

Diskuze

Jaroslav Šulc: Bude na důchodovou reformu dost sil a konsensu? [30]

Poznatky z praxe

Olga Bičáková: Zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2020 [32]

Z novinek v knihovním fondu VÚPSVu [33]

Recenze

Martin Spurný: Recenze publikace „Conen, Wieteke et al.: Self-employment as Precarious Work: A European Perspective“

Informační servis čtenářům

Zprávy z konference [35]

Z nových publikací Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i. [36]