Obsah čísla:

Editorial [1]

Stati a studie

Ladislav Průša: Odpovídají sociální služby v ČR současným evropským trendům? [2]

Daniela Bruthansová, Anna Červenková, Alena Šteflová: Podpora ekonomické aktivity stárnoucí populace v Rakousku [4]

Miroslava Rákoczyová: Mainstreaming sociálního začleňování v České republice: výzva české veřejné politice [9]

Olga Nešporová: Měnící se rodičovství v kontextu podmínek na trhu práce [13]

Z Evropské unie

Výměna dobrých zkušeností a další nástroje Evropské strategie zaměstnanosti [18]

Projekty podporované EU

Evropské fondy – příležitost nebo hrozba? [20]

Statistiky a analýzy

Intragenerační a mezigenerační sdružování seniorů [24]

Poznatky z praxe

Jak se žije seniorům v Českých Budějovicích [26]

Zajímavosti ze zahraničního tisku

Genetické testování před získáním nové práce? [28]

Informační servis čtenářům

Konference o plánování sociálních služeb [28]

Recenze: Systém sociálních služeb potřebuje zásadní změny [30]

Novinky v knižním fondu ČICSO [32]

Z domácího tisku [32]

Ze zahraničního tisku [32]

Příloha

Z výsledků výzkumu [I-VIII]