Obsah čísla:

Editorial [1]

Stati a studie

Pavel Horák, Václav Kulhavý: Analýza cílů veřejných programů v současné veřejné a sociální politice z vnitroorganizační perspektivy [2]

Štěpánka Pollnerová: Některé aspekty vnitrogenerační redistribuce v základním důchodovém systému [9]

Z Evropské unie

Role EQUAL při vytváření a uplatňování úspěšných modelů flexicurity [13]

Projekty podporované EU

Projekt Příležitostná podporovaná práce [14]

Diskriminace v zaměstnání [15]

Statistiky a analýzy

Přirozené klasifikace ekonomických činností s použitím dat ČSÚ a SÚIP [17]

Zaměstnávání cizinců v ČR a jejich integrace [19]

Poznatky z praxe

Harmonizace priorit obecní politiky v oblasti sociálních služeb s aktuálními potřebami [22]

10 let rozvoje dobrovolnictví: rehabilitace občanských cností [26]

Zajímavosti ze zahraničního tisku

Sociální dopady klimatických změn [28]

Informační servis čtenářům

Seminář o sociálním a ekonomickém postavení OSVČ [29]

Recenze: Sociální politika se neustále vyvíjí [30]

Na téma zrakového postižení [30]

Novinky v knižním fondu ČICSO [31]

Z domácího tisku [31]

Ze zahraničního tisku [32]