Obsah čísla:

Editorial [1]

Stati, studie, úvahy a analýzy

Martin Smutek: Dlouhodobé reformy sociálního blahobytu a sociálně-politické vládnutí [2]

Ondřej Hora: Český trh práce z hlediska vybraných forem flexibility a kvality pracovního života [5]

Lenka Formánková, Alena Křížková: Flexibilní pracovní režimy jako nástroj kombinace pracovního a rodinného života [14]

Z Evropské unie

Starostlivosť o odkázané osoby v novej slovenskej legislatíve [20]

Statistiky a analýzy

Penzijní připojištění je bez státních dotací neprodejné [23]

Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění 2008 [27]

K vývoji výdělků za rok 2008 [30]

Informační servis čtenářům

Recenze: Muži na rodičovské dovolené [31]

Novinky v knižním fondu [32]

Z domácího tisku [32]

Ze zahraničního tisku [32]