Obsah čísla:

Editorial [1]

Stati, studie, úvahy a analýzy

Tomáš Soukup: Heterogenita uchazečů o zaměstnání – dopady a možnosti řešení [2]

Veronika Blažková: Zaměstnávání osob se zdravotním postižením [11]

Z Evropské unie

Ke změnám v důchodových systémech evropských zemí II [18]

Statistiky a analýzy

K problematice střetu zájmů při poskytování sociálních služeb [19]

Poznatky z praxe

Vybrané údaje o personálním zajištění sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením [22]

Sociální šetření u příspěvku na péči [27]

Role a kompetence obcí v oblasti sociálních služeb [28]

Zajímavosti ze zahraničního tisku

Obchod a zaměstnanost v období globální krize: poučení do budoucna [29]

Informační servis čtenářům

Recenze: Analýza příčin bezdomovectví na konkrétních datech [30]

Novinky v knižním fondu [31]

Z domácího tisku [31]

Ze zahraničního tisku [32]