Obsah čísla:

Editorial [1]

Stati, studie, úvahy a analýzy

Ondřej Hora, Miroslav Suchanec: Podpora a rozvoj podnikání osob nad 50 let: evaluační studie sociálního experimentu formou akčního výzkumu [2]

Pavel Horák: Realizace veřejných programů a sociálních služeb na regionálních trzích práce optikou stability a flexibility státních a nestátních organizací [9]

Z Evropské unie

Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012 [18]

Statistiky a analýzy

Kvalita života osob pečujících o osoby s přiznaným příspěvkem na péči ve III. a IV. stupni závislosti [20]

Poznatky z praxe

Je vládní návrh novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí pro Klokánky opravdu likvidační? [24]

Mezinárodní jednání o dopadech odlišných životních drah mužů a žen [27]

Informační servis čtenářům

Recenze: Analýza imigrace a integrace cizinců v Ústeckém kraji [28]

Z konference k zahájení Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012 v ČR [29]

Od návrhů po praxi: hlavní úkoly a oblasti činnosti Cedefop [30]

Novinky v knižním fondu [31]

Z domácího tisku [32]

Ze zahraničního tisku [32]

Příloha

Z výsledků výzkumu v roce 2011 [I-VIII]