Obsah čísla:

Editorial [1]

Recenzované stati, studie, úvahy a analýzy

Lucie Vidovićová: Představy o starobním důchodu a jeho časování – vliv legislativy, práce a rodiny [2]

Marek Loužek: Důchodová reforma v ČR po roce 2010 [10]

Z Evropské unie

Novely vybraných zákonov a ich dopad na cenu práce [18]

Projekty podporované EU

Evropská referenční a expertní síť odborného vzdělávání (Refernet) [22]

Poznatky z praxe

Přístup občanů se sluchovým postižením k dostupným službám komerčních subjektů [23]

Zajímavosti ze zahraničního tisku

Družstva mohou mladým lidem nabídnout lepší budoucnost [26]

Trendy světové zaměstnanosti 2013 [28]

Význam investic do starších pracovníků [28]

Informační servis čtenářům

Recenze: Osoby migrující po EU a jejich sociální zabezpečení [29]

Seminář o francouzském a českém systému denní péče o děti do šesti let [31]

Novinky v knižním fondu [31]

Z domácího tisku [32]

Ze zahraničního tisku [32]