Obsah čísla:

Editorial [1]

Recenzované stati, studie, úvahy a analýzy

Martin Bakule: Zaměstnatelnost – konceptuální východiska a možnosti empirického zkoumání a dosavadní výsledky v České republice [2]

Jaroslav Vostatek: Liberální penzijní model a sociální penze [8]

Renáta Halásková: Přístupy ke standardizaci služeb sociální péče v České republice [13]

Z Evropské unie

Posudková činnost ve vybraných evropských zemích: Francie [18]

Projekty podporované EU

Národní soustava kvalifikací jako způsob, jak zefektivnit trh práce [20]

Statistiky a analýzy

Vývoj sociálního dialogu v České republice během světové finanční krize [23]

Zaměstnanci ústředních orgánů státní správy z hlediska jejich počtu, struktury, platového ohodnocení a služebního zákona [27]

Služby pro domácnosti (SPD) – možný nový nástroj aktivní politiky zaměstnanosti [28]

Zajímavosti ze zahraničního tisku

Globální trendy zaměstnanosti [29]

Vyšší mzdy umožní růst ekonomiky [29]

Informační servis čtenářům

Recenze: Politika, praxe a instituce trhu práce v nejistých dobách [30]

Novinky v knižním fondu [31]

Z domácího tisku [32]

Ze zahraničního tisku [32]

Příloha

Z výsledků výzkumu v roce 2013 [I-VIII]