Obsah čísla:

Editorial [1]

Recenzované stati, studie, úvahy a analýzy

Martin Holub, Milan Šlapák: Deset let důchodového pojištění v ČR jako členské země EU [2]

Rastislav Bednárik: Dekáda poistenia v starobe na Slovensku ako členskej krajine Európskej únie [7]

Jaroslav Vostatek: Děti, penze a pojistné [12]

Z Evropské unie

Odklon od třípilířového důchodového systému ve střední Evropě [18]

Polemiky

Problematika důchodové reformy: fakta, souvislosti [19]

Poznatky z praxe

Konsenzuální konference o bezdomovectví v ČR: příprava, průběh a výstupy [22]

Organizační kultura – významný faktor prosperity organizací zdravotní a sociální sféry [26]

Zajímavosti ze zahraničního tisku

Řízení pracovní kariéry v nestabilní době [29]

Informační servis čtenářům

Konference „Slaďování pracovního, rodinného a soukromého života: výzva současnosti [30]

Recenze: Nová mezinárodní publikace o bezdomovectví [30]

Novinky v knižním fondu [31]

Z domácího tisku [32]

Ze zahraničního tisku [32]

Příloha

Z výsledků výzkumu v roce 2014 [I-VIII]