Obsah čísla:

Editorial [1]

Recenzované stati, studie, úvahy a analýzy

Vilém Kahoun: Vývoj nemocenského pojištění od rozdělení ČSFR [2]

Katarína Cviková: Vývoj nemocenského poistenia na území SR od 1. januára 1993 [6]

Jana Langhamrová, Ladislav Průša: Jaký je skutečný rozsah ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních sociálních služeb? [10]

Z Evropské unie

Práva LGBTI osob a agenda EU [17]

Reformy v poskytování dlouhodobé péče – z publikace EU [21]

Projekty podporované EU

Analýza zpětné vazby účastnic projektu „Soulad rodiny a podnikání u žen na Praze – západ“ [25]

Poznatky z praxe

Nehmotné hodnoty v sociálních službách – můžeme je měřit? [27]

Informační servis čtenářům

Národní týden manželství – Manželství ano či ne? [29]

Konference „Sociální služby v ČR a Evropě“ se již blíží [31]

Novinky v knižním fondu [31]

Z domácího tisku [32]

Ze zahraničního tisku [32]

Příloha

Z výsledků výzkumu v roce 2015 [I-VIII]