Obsah čísla:

Editorial [1]

Recenzované stati, studie, úvahy a analýzy

Věra Kuchařová, Olga Nešporová: Česká rodinná politika – podpora rodin s nezaopatřenými dětmi a autonomie rodiny [2]

Lenka Říhová: Návratnost výběru daní z příjmu osob samostatně výdělečně činných z pohledu státu [14]

Poznatky z praxe

Informace o projektech realizovaných VÚPSV v roce 2017 [21]

Sociokulturní problematika žen v managementu hotelových služeb se zaměřením na rovné příležitosti [24]

Informační servis čtenářům

Z mezinárodního workshopu „Sociální politika 2016 – Nové výzvy v nejisté době“ v Praze [28]

Na konferenci „Sociální služby nejen v Evropě“ se představí i zástupci Turecka a Indie [30]

Novinky v knižním fondu [31]

Z domácího tisku [32]

Ze zahraničního tisku [32]

Příloha

Z výsledků výzkumu v roce 2016 [I-VIII]