Obsah čísla:

Editorial [1]

Recenzované stati, studie, úvahy a analýzy

Ondřej Valenta, Dušan Drbohlav: Míra (ne)využití vzdělanostního potenciálu zahraničních pracovníků v ČR [2]

Jakub Vontroba: Znečištění ovzduší a migrace z Ostravy [11]

Poznatky z praxe

Specifikace rozdílů v interakci vedoucích pracovníků a zaměstnanců s přihlédnutím na genderové vztahy na pracovišti z pohledu psychologie práce [16]

Přestupky na úseku zaměstnanosti [21]

Informační servis čtenářům

Pečovatelské domovy pro starší osoby v Evropě: veřejné i soukromé [24]

Z domácího tisku [32]

Ze zahraničního tisku [32]

Příloha

Z výsledků výzkumu v roce 2017 [I-VIII]