Obsah čísla:

Editorial [1]

Recenzované stati, studie, úvahy a analýzy

Ondřej Kročil, Miroslav Dopita, Richard Pospíšil: Integrační sociální podniky v kontextu potřeb politiky zaměstnanosti ČR – případ Olomouckého kraje [2]

Hana Maříková: Nadějné vyhlídky? Péče o starší z perspektivy osob pečujících ve formální péči [9]

Poznatky z praxe

Jednotlivé úrovně zaručené mzdy by se měly týkat i prací vykonávaných na základě dohody o provedení práce [15]

Transformovat domovy pro seniory? Ne, budovat nová zařízení! [16]

Sociokulturní problematika managementu neziskového sektoru v kontextu sociálního marketingu [19]

Zákon o zaměstnanosti v číslech roku 2019 [22]

Informační servis čtenářům

Východiska pro diskuzi k revizi systému nepojistných sociálních dávek [25]

Brněnské „Sí_ování“ je u konce [28]

Z domácího tisku [32]

Ze zahraničního tisku [32]