Obsah čísla:

Editorial [1]

Aktuální úvaha

Jaromíra Kotíková − Petr Víšek: Koronavirová pandemie jako podnět k nové společenské smlouvě? [2]

Recenzované články

Ladislav Průša: Úhrada klientů za poskytování ubytování a stravování v pobytových zařízeních sociálních služeb v ČR [4]

Kateřina Součková − Jiří Buriánek: Vyloučené lokality na Chomutovsku z pohledu péče o rizikové mladistvé [10]

Monika Punová − Magdaléna Danková: Postoj sociálních pracovníků pracujících s lidmi bez domova k silným stránkám jejich klientů [19]

Diskuze

Jaroslav Šulc − Radim Valenčík: Jakou reformu penzí pro ČR a proč? [22]

Karolína Silná: Sociální solidární ekonomika − spravedlivější systém fungování hospodářství a společnosti je možný [30]

Poznatky z výzkumu

Olga Nešporová: Zkušenosti rodičů s otcovskou poporodní péčí [32]

Magdalena Kotýnková: Vliv sdílené ekonomiky na snižování nejistot trhu práce [36]

Poznatky z praxe

Olga Bičáková: Sdílené pracovní místo [40]

Recenze

Vladimír Barák: Recenze knihy „Jak se daří inkluzi u nás a na Slovensku?“ [41]

Rudolf Červený: Recenze knihy „Laskavý průvodce po sociálních dávkách“ [43]

Novinky z publikací a činnosti VÚPSVu [44]