Obsah čísla:

Editorial [1]

Stati a studie

Jana Žižková: Úvaha o perspektivách solidarity a ekvivalence v sociálních systémech [2]

Pavel Horák, Markéta Horáková, Tomáš Sirovátka: „Zemřely“ na českých úřadech práce profesionálně poskytované individuální akční plány zaměstnanosti? [7]

Renáta Sedláková, Lucie Vidovićová: Neviditelná agenda aneb stáří a zdraví v českých médiích [13]

Z Evropské unie

Vývoj evropské spolupráce v oblasti koordinace politik sociálního začleňování [18]

Projekty podporované EU

Podpora kvality sociálních služeb v pražských domovech pro seniory [21]

Statistiky a analýzy

Přehled změn v sociální oblasti od roku 2008 [23]

Poznatky z praxe

Charakteristiky bezdomovců a specifika života na ulici [26]

Finanční gramotnost jako součást přípravy na stáří [28]

Informační servis čtenářům

Recenze: Jak zajišťovat kvalitu péče o seniory [29]

Vznikne Národní úřad pro zaměstnanost a sociální správu [30]

Z konferencí [31]

Novinky v knižním fondu ČICSO [32]

Z domácího tisku [32]

Ze zahraničního tisku [32]