Obsah čísla:

Editorial [1]

Stati a studie

Jan Mertl: Sociální a ekonomické aspekty efektivnosti sociálních služeb [2]

Eva Tošovská, Iva Ritschelová: Dopady politiky životního prostředí na trh práce [9]

Ondřej Hofírek, Radka Klvaňová: K problematice přístupu žadatelů o azyl na trh práce v České republice [16]

Projekty podporované EU

Profesní vzdělávání v oblasti odborného sociálního poradenství [20]

Statistiky a analýzy

Potřeba sociálních služeb pro staré občany z dlouhodobého pohledu [23]

Historie vývoje sociálního a zdravotního pojištění na našem území [26]

Poznatky z praxe

Co se nenarodilo, to nemohlo zemřít [28]

Zdravotně postižení na trhu práce a v životě [29]

Informační servis čtenářům

Terapie a asistenční aktivity za pomoci zvířat [30]

Novinky v knižním fondu ČICSO [31]

Z domácího tisku [31]

Ze zahraničního tisku [32]