Obsah čísla:

Editorial [1]

Stati, studie, úvahy a analýzy

Jana Chaloupková, Eva Mitchell: Návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené: rozdíly podle rodinného uspořádání [2]

Pavel Horák, Markéta Horáková: Street-level byrokraté a jejich role ve veřejné a sociální politice: reflexe nezaměstnanými ve třech regionech ČR [9]

Z Evropské unie

Organizace žen ve Velké Británii – součást občanské společnosti [20]

Statistiky a analýzy

Sociální důchodové pojištění můžeme mít také [20]

Příspěvek na péči – černá díra reformy sociálního systému [26]

Poznatky z praxe

Mezinárodní evropská konference o sociální ekonomice a podnikání [30]

Informační servis čtenářům

Recenze: Sociální služby a příspěvky pro těžce zdravotně postižené na Slovensku [31]

Novinky v knižním fondu [32]

Z domácího tisku [31]

Ze zahraničního tisku [32]