Obsah čísla:

Editorial [1]

Stati, studie, úvahy a analýzy

Jan Vlach: Konvergence české výdělkové hladiny k úrovni EU [2]

Oldřich Matoušek, Eva Jozífková, Hana Pazlarová, Veronika Dziamová: Ohrožené rodiny a děti: přehled protektivních a rizikových faktorů [11]

Projekty podporované EU

Nezaměstnaní nad padesát let a jejich návrat na trh práce [18]

Statistiky a analýzy

Solidarita versus ekvivalence v českém důchodovém pojištění pohledem Ústavního soudu [19]

Nejčastější a nejzávažnější potíže provázející zajišťování pobytových sociálních služeb z pohledu poskytovatele [21]

K poskytování hmotné podpory v rámci investičních pobídek [24]

Poznatky z praxe

Obce a veřejná služba [25]

Zajímavosti ze zahraničního tisku

Organizace zaměstnavatelů v období krize [27]

Překonat krizi a podpořit růst zaměstnanosti [28]

Informační servis čtenářům

Recenze: Základy sociální politiky v souhrnu [28]

Jak je na tom Česká republika ve slaďování pracovního a soukromého života [29]

O sociálním zabezpečení přehledně [30]

Novinky v knižním fondu [30]

Z domácího tisku [31]

Ze zahraničního tisku [32]

Příloha

Z výsledků výzkumu v roce 2009 [I–VII]