Obsah čísla:

Editorial [1]

Stati, studie, úvahy a analýzy

Hana Maříková, Blanka Plasová: Kontinuita anebo změna v systému zajištění péče o seniory v České republice od roku 1948 vzhledem k genderovanosti politik péče [2]

Lucie Vidovićová: Kdo jsou a kde pracují čeští pracující důchodci [8]

Projekty podporované EU

Projekty zaměstnanosti spolufinancované prostřednictvím ESF – posilování současné i perspektivní zaměstnatelnosti znevýhodněných osob? [15]

Statistiky a analýzy

K vybraným aspektům připravovaného systému dlouhodobé sociálně zdravotní péče [20]

Ke změnám v důchodovém systému po tzv. velké důchodové reformě [23]

Poznatky z praxe

Sociálně prostorové nerovnosti v ohrožené lokalitě sídliště Máj v Českých Budějovicích [25]

Zajímavosti ze zahraničního tisku

Může si Evropa dovolit zdravotní a dlouhodobou péči pro své staré obyvatele? [29]

Zpráva a databáze údajů o reakci vlád na finanční a ekonomickou krizi [30]

Informační servis čtenářům

11. Mezinárodní konference o stárnutí IFA v Praze [30]

Novinky v knižním fondu [31]

Z domácího tisku [31]

Ze zahraničního tisku [32]