Obsah čísla:

Editorial [1]

Recenzované stati, studie, úvahy a analýzy

Ondřej Šimpach, Jitka Langhamrová: Extrapolace trendů pohybů výdělků. Predikce výdělků ve vybraných odvětvích nevýrobní sféry [2]

Kvetoslava Repková: Zlé zaobchádzanie v opatrovateľských vzťahoch – východiská pre verejné politiky [13]

Marcela Petrová Kafková: Užívání prostoru a venkovní mobilita městských seniorů [19]

Statistiky a analýzy

Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 [24]

Poznatky z praxe

Indikátory sociálního podniku [26]

Zajímavosti ze zahraničního tisku

Krize podrobuje evropský sociální model vážnému testu [29]

Informační servis čtenářům

Recenze: Financování sociálních služeb vyžaduje novou úpravu [30]

Novinky v knižním fondu [31]

Z domácího tisku [31]

Ze zahraničního tisku [32]

Příloha

Z výsledků výzkumu v roce 2012 [I-VIII]