Obsah čísla:

Editorial [1]

Recenzované stati, studie, úvahy a analýzy

Lucie Vidovićová: Potřeba nové konceptualizace rodinné politiky s ohledem na stárnutí společnosti [2]

Marcela Petrová Kafková: Péče o vnoučata v současnosti: evidence na základě dat SHARE 2010 [9]

Hana Maříková: Kombinace práce, rodiny a soukromého života v životních obdobích bez dětí v domácnosti [15]

Statistiky a analýzy

Sociální služby pro seniory a důvody jejich (ne)využívání. Dílčí výsledky výzkumu v Brně [20]

Změny reprodukčního chování v České republice a jeho důsledky [23]

Vývoj sociálního dialogu v České republice během světové finanční krize II. [26]

Poznatky z praxe

Úloha ministerstev práce a veřejných služeb zaměstnanosti: výzvy a reformy v České republice a v zahraničí [29]

Informační servis čtenářům

Recenze: Právní úprava sociálního zabezpečení v širších souvislostech [31]

Novinky v knižním fondu [32]

Z domácího tisku [32]

Ze zahraničního tisku [32]