Obsah čísla:

Editorial [1]

Recenzované stati, studie, úvahy a analýzy

Ladislav Průša: Financování služeb sociální péče v ČR – teorie a praxe [2]

Kvetoslava Repková, Lýdia Brichtová: Odkázanosť na pomoc inej osoby v kontexte sociálnych služieb na Slovensku [10]

Radka Janebová: „Kritická sociální práce“ jako cesta ke změně sociálních politik [19]

Projekty podporované EU

Věk 50+ nebývá jedinou překážkou zaměstnatelnosti [23]

Statistiky a analýzy

Transformace veřejných služeb zaměstnanosti v ČR [24]

Zajímavosti ze zahraničního tisku

Význam kvalitních pracovních míst pro růst zaměstnanosti a při obnově po katastrofách [28]

Informační servis čtenářům

Rodinná politika – jaké hodnoty a principy hledáme [29]

Recenze: Stárnutí a městský prostor [30]

Novinky v knižním fondu [31]

Z domácího tisku [31]

Ze zahraničního tisku [32]