Obsah čísla:

Editorial [1]

Recenzované stati, studie, úvahy a analýzy

Pavel Bareš: Ekonomická situace a míra rizika sociálního vyloučení v domácnostech se seniory a osobami v předseniorském věku [2]

Jan Mertl: Úloha speciálních penzijních schémat v současných penzijních systémech [13]

Poznatky z praxe

Bydlení a bytová politika v hl. m. Praze a ČR v kontextu demografických změn [19]

Sociální situace v ČR pohledem Caritas Cares [21]

Informační servis čtenářům

Konference „Pokojné umírání“ [24]

Z členské schůze Genderové expertní komory [26]

Konference o rodinné politice – „Čas, rodina a generace“ [27]

Recenze: Ženy jako oběti partnerského násilí [28]

Informace o článku „Evropský sociální model [29]

Novinky v knižním fondu [31]

Z domácího tisku [32]

Ze zahraničního tisku [32]