Obsah čísla:

Editorial [1]

Recenzované stati, studie, úvahy a analýzy

Ondřej Hora, Jiří Vyhlídal: Hodnocení funkcí dvou systémů sociální politiky pro osoby v hmotné nouzi v roce 2014 [2]

Martin Potůček, Veronika Rudolfová: Zavedení a zrušení druhého důchodového pilíře jako souboj advokačních koalic [9]

Poznatky z praxe

Z historie Mezinárodní organizace práce [17]

Problematika diskriminace v migračním právu, politice a praxi vůči věku [24]

Probační dům jako možnost realizace podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody s dohledem [27]

Informační servis čtenářům

Recenze knihy „Postarat se ve stáří“ [30]

Z domácího tisku [32]

Ze zahraničního tisku [32]