Obsah čísla:

Editorial [1]

Recenzované stati, studie, úvahy a analýzy

Lucie Vidovićová: Vybrané rozdíly v kvalitě života seniorů ve městě a na venkově [2]

Ladislav Průša: Mezinárodní komparace systémů sociálních služeb v evropských zemích – inspirace pro úpravy systému sociálních služeb v naší zemi [9]

Poznatky z praxe

Etika pro sociální služby [15]

Pracující ženy a zaměstnanecká nejistota (Post-krizové mezery v rámci pohlaví) [19]

Informační servis čtenářům

Kdo pečuje? Studie zabývající se problémy a potřebami rodinných pečovatelů v Evropě [21]

Z domácího tisku [32]

Ze zahraničního tisku [32]