Obsah čísla:

Editorial [1]

Recenzované stati, studie, úvahy a analýzy

Laura Fonádová, Tomáš Katrňák: Etnická diferenciace základních škol: příklad města Brna [2]

Soňa Veverková: Sdílené pracovní místo a jeho využití v ČR [9]

Poznatky z praxe

Diskriminace neproduktivního věku aneb vztah mezi zaměstnáváním mladých lidí a starších lidí v zemích OECD [13]

Mzdové nároky zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele [18]

Náklady práce ve státech Evropské unie v letech 2006−2016 [24]

Informační servis čtenářům

Recenze knihy „České důchody“ [29]

RUBIKON Centrum slaví narozeniny. Pomáhá vězňům již 25 let [31]

Z domácího tisku [32]

Ze zahraničního tisku [32]

Příloha

Z výsledků výzkumu v roce 2018 [I-VIII]