Obsah čísla:

Editorial [1]

Aktuální úvaha

Geoffrey Pleyers: Plaidoyer pro globální sociologii v době koronaviru [2]

Recenzované články

Jaroslav Vostatek: Sociální zabezpečení je klíčem k české daňové reformě [4]

Petr Brabec: Iracionalita státní podpory transformovaných fondů ve světle jejich z(ne)hodnocení: Využití opt-in strategie pro vyšší výnosy s nižším rizikem v DPS [13]

Alena Křížková − Kristýna Pospíšilová− Romana Marková Volejníčková − Hana Maříková: Rozdíl v odměňování žen a mužů a rodičovství [19]

Petr Holpuch − Olga Nešporová: Ekonomická aktivita, materiální situace a adaptace na chudobu vybraných skupin osob bez domova [26]

Kamila Vlčková − Jitka Čampulková: Vývoj politiky zálohovaného výživného prizmatem teorie sociální konstrukce cílových populací [34]

Poznatky z praxe

Jitka Chrtková − Kateřina Drnková Jačková: Projekt Krajská rodinná politika [43]

Recenze

Jan Mertl: Recenze knihy „Vzpomínky na 60 let v oboru sociální politiky, správy a práva (1955−2015)“ [44]

Pavel Horák: Recenze publikace „Metodologie výzkumu politiky“ [46]

Anna Rybová: Recenze knihy „Genderové nerovnosti v odměňování: Problém nás všech“ [47]

Informační servis čtenářům

Novinky z činnosti a publikací VÚPSVu [48]

Novinky v knihovním fondu VÚPSVu [48]