Obsah čísla:

Editorial [1]

Stati a studie

Jan Vlach: Ženy vykupují svoji účast v managementu nižším výdělkem [2]

Eva Gregorová: Věk a antidiskriminační legislativa EU [8]

Ondřej Hofírek, Michal Nekorjak: O motivacích zaměstnavatelů k najímání imigrantů [14]

Projekty podporované EU

Program iniciativy Společenství EQUAL v ČR [19]

Statistiky a analýzy

Úvahy nad současnou reformou podpory rodin [21]

Historie vývoje sociálního a zdravotního pojištění na našem území [25]

Sociální nemocenské pojištění můžeme mít [27]

Informační servis čtenářům

Recenze: Jak vysvětlit dynamiku sociální politiky a politického rozhodování s využitím různých koncepcí rozhodování [29]

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR [30]

Jak zajistit prostředky na činnost neziskových organizací [31]

Výsledky soutěže NAděje pro změnu Ústavů [31]

Novinky v knižním fondu ČICSO [31]

Z domácího tisku [31]

Ze zahraničního tisku [32]