Obsah čísla:

Editorial [1]

Stati, studie, úvahy a analýzy

Jana Vavrečková: Adaptace terciárně vzdělaných odborníků po návratu z dlouhodobého zahraničního pobytu jako determinanta jejich dalších migračních pohybů [2]

Zdeněk Karpíšek, Jaromíra Kotíková, Miriam Kotrusová: Zaměstnaní na českém trhu práce stárnou I. Poznatky ze statistické analýzy dosavadního vývoje zaměstnanosti starších osob [7]

Miriam Kotrusová: Zvyšování flexibility u pracovní doby a pracovních podmínek jako jedna z možností podpory zvyšování zaměstnanosti starších osob [13]

Z Evropské unie

Práce na zkrácenou pracovní dobu v SRN [20]

Finanční pomoc studentům ve vybraných zemích – Německo [21]

Poznatky z praxe

Domácí násilí jako sociální problém okresu České Budějovice [23]

Belgický systém posuzování pracovní neschopnosti [25]

Zajímavosti ze zahraničního tisku

Jak zajistit péči o potřebné [27]

Globalizace, flexicurity a finanční krize [29]

Informační servis čtenářům

Střednědobá předpověď kvalifikační úrovně v Evropě [30]

Konference „Pracovní podmínky a sociální dialog“ [30]

Novinky v knižním fondu [31]

Z domácího tisku [31]

Ze zahraničního tisku [32]