Obsah čísla:

Editorial [1]

Stati, studie, úvahy a analýzy

Kamila Svobodová, Anna Šťastná: Rozdělení genderových rolí mezi rodiči malých dětí v České republice a na Slovensku [2]

Jana Vavrečková, Ivo Baštýř: Vytváření systémů monitorování a hodnocení výsledků integrace cizinců z třetích zemí v EU a v ČR [10]

Martin Holub: Rozhodnutí Ústavního soudu nemusí nutně znamenat dramatický zásah do důchodového systému [16]

Statistiky a analýzy

Praxe a zaměstnávání studentů vysokých škol jako specifické kategorie zaměstnanců [21]

Kritická místa systému pojišťování pracovních úrazů v návaznosti na podnikové výdaje [24]

Poznatky z praxe

Dobříš – obec přátelská rodině [27]

Informační servis čtenářům

Červnové konference na téma důchodová reforma [29]

Recenze: Posudkové lékařství může ovlivnit osudy lidí [30]

Jak zajistit udržitelnost klasických systémů sociálního zabezpečení [30]

Novinky v knižním fondu [31]

Z domácího tisku [31]

Ze zahraničního tisku [32]