Obsah čísla:

Editorial [1]

Stati, studie, úvahy a analýzy

Iva Karásková: Rekvalifikace a jejich vliv na zaměstnanost uchazečů o zaměstnání v okrese Brno-venkov [2]

Eliška Pešlová, Vilém Kahoun: Případy mezinárodních únosů dětí jedním z rodičů: možnosti prevence v České republice [12]

Miroslav Suchanec: Využití Booleho přístupu v komparativní analýze: příklad srovnání 27 zemí EU z hlediska zaměstnanosti žen [17]

Statistiky a analýzy

Interkulturní otevřenost institucí trhu práce a zaměstnanosti v České republice [20]

Zdravotní postižení a jeho modely se zaměřením na sluchové postižení [24]

Ke změnám v zákoně o důchodovém pojištění účinným po 30. září 2011 [27]

Poznatky z praxe

Informační systém o průměrném výdělku aneb případ (ne)povedených odhadů [28]

Co přineslo setkání lidí se zkušeností s chudobou a sociálním vyloučením [30]

Informační servis čtenářům

Novinky v knižním fondu [31]

Z domácího tisku [32]

Ze zahraničního tisku [32]