Obsah čísla:

Editorial [1]

Stati, studie, úvahy a analýzy

Pavel Horák: Měření governance jako způsobu řízení, koordinace, kontroly a realizace veřejných politik a programů na regionální a lokální úrovni [2]

Ondřej Šimpach, Jitka Langhamrová: Očekávané trendy ve vývoji zaměstnanosti. Predikce zaměstnaných osob ve vybraných odvětvích nevýrobní sféry [11]

Statistiky a analýzy

Starobní důchody přiznávané před dosažením důchodového věku [18]

Ke změnám v penzijním připojištění a doplňkovému penzijnímu spoření [22]

Poznatky z praxe

Současná politika státu vůči ohluchlým občanům [23]

Sociální kampaň Diakonie ČCE Otevřeno Seniorům.cz [27]

Předváděcí akce – příklad násilné diskriminace starších občanů [28]

Informační servis čtenářům

Nezaměstnanost mladých v Řecku [30]

Stáže ve firmách – vzdělávání praxí [30]

Novinky v knižním fondu [30]

Z domácího tisku [31]

Ze zahraničního tisku [32]