Obsah čísla:

Editorial [1]

Recenzované stati, studie, úvahy a analýzy

Jana Havlíková: Strategie zajištění formální sociální péče určené pro seniory v zemích střední Evropy [2]

Hana Maříková, Soňa G. Lutherová: Péče o předškolní děti z pohledu rodičů: srovnání České a Slovenské republiky [9]

Jaroslav Vostatek: Panevropský penzijní systém a česká reforma [15]

Statistiky a analýzy

Spontánní sociální systémy na českém venkově [20]

Dvacet let kolektivního vyjednávání o mzdách – poznatky z ISPP z let 1993–2012 [23]

Poznatky z praxe

Znalost českého jazyka u cizinců jako významný faktor sociální integrace [26]

Zajímavosti ze zahraničního tisku

Prognóza vývoje na trhu práce a poptávky po kvalifikacích do roku 2025 zpracovaná Cedefop [29]

Nezaměstnanost mladých se nesnižuje [30]

Informační servis čtenářům

Recenze: Užitečný průvodce po sociálněvědních datech a cestách k nim [30]

Novinky v knižním fondu [31]

Z domácího tisku [32]

Ze zahraničního tisku [32]