Obsah čísla:

Editorial [1]

Recenzované stati, studie, úvahy a analýzy

Olga Nešporová: Česká empirická sociologie rodiny a její souvislosti se sociální politikou v meziválečném období [2]

Jaroslav Müllner: Vliv chudoby na vzdělávání [6]

Jan Vašat: Úspěšnost programů zaměřených na integraci v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami [11]

Tomáš Želinský: Regionálny profil chudoby na Slovensku v období 2005−2011 [16]

Z Evropské unie

Posudková činnost ve vybraných evropských zemích: Rakousko [21]

Projekty podporované EU

Zážitkový styl při výuce facilitace případových konferencí [24]

Monitoring integrace cizinců z třetích zemí v ČR s důrazem na slučování rodin a čerpání sociálních dávek [25]

Poznatky z praxe

20 let činnosti v oblasti prevence kriminality, sociálního vyloučení a řešení následků trestních činů [27]

Životní podmínky českých domácností [27]

Zajímavosti ze zahraničního tisku

Vliv daňových pravidel a výše sociálních dávek v USA na ochotu jejich příjemců pracovat [28]

Přispět k ekonomickému oživení, inkluzivnímu růstu a sociální spravedlnosti [29]

Schopnosti a dovednosti vyžadované zaměstnavateli [30]

Informační servis čtenářům

Recenze: Chudoba a deprivace na Slovensku [30]

Novinky v knižním fondu [31]

Z domácího tisku [31]

Ze zahraničního tisku [32]