Obsah čísla:

Editorial [1]

Recenzované stati, studie, úvahy a analýzy

Iveta Zelenková, Jiří Vyhlídal, Lenka Klimplová: Hodnocení možnosti uplatnění vybraných prvků švédského monitoringu potřeb trhu práce v podmínkách ČR [2]

Petr Janský, Jiří Šatava: Ekonomické důsledky rozvodu pro oba manžele v České republice: Nákladné rozvody pro ženy či muže? [9]

Projekty podporované EU

Jak se žije neformálním pečovatelům v České republice? [20]

Poznatky z praxe

Konference: „Cochemská praxe v České republice“ [25]

Jsme stále na počátku? Ohlédnutí za čtrnácti ročníky konferencí o rodinné politice [28]

Informační servis čtenářům

Dlouhověkost – úspěch lidstva [29]

Novinky v knižním fondu [31]

Z domácího tisku [31]

Ze zahraničního tisku [32]